VI Spotkanie z Aniołami

Podopieczni placówek PSOUU podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy pragną akceptacji i zrozumienia. Są ciekawi otaczającego ich świata, mimo barier wynikających z własnych ograniczeń fizycznych. Największym marzeniem naszych podopiecznych to być zdrowym. Niestety nie wszystkie marzenia da się spełnić. Możemy jednak wspólnie pomóc tym dzieciom znaleźć trochę szczęścia i pozwolić im zapomnieć o trudnościach, które życie rzuciło im pod nogi. Stworzenie niepełnosprawnemu intelektualnie dziecku, odpowiednich warunków do rozwoju, wymaga jednak dużych nakładów finansowych. Dlatego tak ważna jest dla nas pomoc, ze strony ludzi dobrej woli.

10 grudnia podczas uroczystej gali w MDK w Chorzowie, nasze stowarzyszenie (już po raz szósty) nagrodziło darczyńców wspierających działalność placówek PSOUU, statuetką Człowieka _ Anioła, wykonaną przez niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chorzowie. Statuetka CZŁOWIEKA-ANIOŁA to przepiękny symbol podejścia do drugiego człowieka. Nagradzamy nią ludzi, którzy wspierają działalność placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie. Niosą pomoc i dają radość niepełnosprawnym dzieciom.

W tym roku statuetką nagrodzeni zostali: Piotr Kubica prezes MTK za otwartość i wspieranie działalności na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, Marek Kempa i Marian Banach z Huty Królewskiej za osładzanie dzieciom imprez okolicznościowych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Godności, Janina Mac właścicielka firmy Margraf za nieodpłatny druk plakatów informujących o akcjach naszego Stowarzyszenia oraz ks. Emanuel Pietryga proboszcz Parafii Św. Jadwigi za wsparcie duchowe i finansowe.

Podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych imprezę otworzyły spektakle przygotowane przez niepełnosprawnych artystów: Teatr Szóstego Dnia oraz Grupę Teatralną Outsider. Grupa Outsider w skład, której wchodzą najmłodsi podopieczni PSOUU, podziękowała darczyńcom przygotowywanym od 2 miesięcy spektaklem tanecznym pt. _Język przetrwania_. Spektakl opowiadał o niezwykłej sile miłości, która spaja ludzi niczym klej oraz o muzyce, która pozwala na przełamywanie barier. Spektakl urozmaiciły przepiękne fotografie dzieci: różniących się kolorem skóry, rysami twarzy i ubiorem, wykonane przez Jarosława Tondosa _ podróżnika i dziennikarza.

Napisane przez

Logopeda