„Niewidzialna dłoń, ochroni mnie od złego w czarny dzień. Niewidzialna dłoń, osłoni mnie, to jedno zawsze wiem…” – przepiękne słowa, nastrojowa muzyka  i głos młodej utalentowanej uczennicy ZST nr 2 w Chorzowie (w wykonaniu piosenki Natalii Kukulskiej pt.: „Dłoń”), wprowadził zebranych w Młodzieżowym...
Więcej