Choć żyjemy w XXI wieku i wydawałoby się, że jesteśmy społeczeństwem tolerancyjnym, to odmienność, inność, wciąż budzi mieszane uczucia. Osoby niepełnosprawne ciągle napotykają na bariery tkwiące w naszych głowach. Spotykają się z niechęcią, lękiem, odrzuceniem. Szukając tematu do kolejnego spektaklu, postanowiłyśmy zderzyć dwa...
Więcej