Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jednostki prowadzącej nasz Ośrodek, jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Lata pracy na rzecz godnego życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zjednały naszemu Stowarzyszeniu wielu przyjaciół – zarówno wśród osób prywatnych, instytucji, jak i władz samorządowych, z którymi systematycznie współpracujemy. Od 2005 roku  nagradzamy statuetkami Człowieka-Anioła, ludzi którzy wspierają działalność naszego Stowarzyszenia, niosą pomoc i dają radość niepełnosprawnym dzieciom.. Statuetka wykonana jest z gliny – a jej autorami się niepełnosprawni artyści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chorzowie.

Statuetka „Człowieka-Anioła” to symbol podejścia do drugiego człowieka. Otrzymują ją ludzie, którzy swoją postawą przywracają nadzieję i wiarę w ludzką bezinteresowność.

ANIOŁY 2016

 • Orkiestra Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach pod dyrekcją Kapelmistrza Waldemara Skotarskiego
 • Bożena Antończyk – dyrektor OPS w Chorzowie
 • Natalia Krawczyk – z firmy Orange
 • Aleksandra Łamik-Hypa – zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu UM Chorzów
 • Zespól Sędziowski Spartakiad dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod przewodnictwem Adama Pradeli
 • Jerzy Fiola – kierowca WTZ


ANIOŁY 2015

Statuetką Człowiek-Anioł wyróżnieni zostali:

 • Jacek Gabor- prezes Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
 • Janusz Krzywoń – prezes firmy PROintech
 • Mostostal Zabrze S.A.
 • Andrzej Kotala – prezydent miasta Chorzów
 • Aleksandra Gubas – rodzic podopiecznej Dziennego Domu Pobytu

ANIOŁY 2014

Statuetkę otrzymali:

 • Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za wsparcie finansowe,
 • Policyjny Klub Motocyklowy „Blue Knights” z Chorzowa za wieloletnią współpracę z OREW w Chorzowie
 • oraz Krystyna Janas zaangażowana w życie Stowarzyszenia matka jednego z uczestników WTZ

ANIOŁY 2013

W 2013 roku statuetkami Człowieka-Anioła nagrodzeni zostali:

 • Wiesław Ciężkowski – wiceprezydent miasta Chorzów
 • Stowarzyszenie Big Team 4 x 4 – za wparcie finansowe
 • Bombardier Transportation – za przekazanie specjalistycznych materacy, które służą uczniom OREW
 • Dariusz Latko – biznesmen z Chorzowa, który wsparł nas finansowo
 •  redakcja Chorzowianin.pl – w imieniu, której nagrodę odebrał Paweł Mikołajczyk – nasz wieloletni przyjaciel, fantastyczny dziennikarz, na którego zawsze możemy liczyć.

ANIOŁY 2012

W 2012 roku statuetkami Człowieka-Anioła nagrodzeni zostali:

 • Firma Arcelor Mittal Poland – Huta Królewska
 • Krystian Ratajczyk  – prezes firmy Oponex
 • Jan i Henryk Stokłosa – Firma Stokson
 • Grzegorz Pychyński – prezes Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej Alba

ANIOŁY 2010

W 2010 roku statuetki Człowieka-Anioła otrzymali:

 • Piotr Kubica – prezes Międzynarodowych Targów Katowickich
 • Janina Mac – właścicielka firmy Poligraficzno-Reklamowej Macgraf w Katowicach
 • Marek Kempa – dyrektor Huty Królewskiej w Chorzowie
 • Marian Banach – dyrektor (emerytowany) Huty Królewskiej
 • ks. Emanuel Pietryga – proboszcz Parafii Św. Jadwigi w Chorzowie

ANIOŁY 2009

W 2009 roku statuetki Człowieka-Anioła otrzymali:

 • Marek Misiakiewicz – prezes zarządu Huty Batory
 • Józef Myrczek – prezes Banku Spółdzielczego w Katowicach
 • Śląski Klub Miłośników Samochodów Terenowych Silesia Park 4×4

ANIOŁY 2008

W 2008 roku do grona Aniołów dołączyli:

 • Janina Rostkowska – właściciel firmy Prior z Chorzowa
 • Katarzyna Majewska – wieloletni przyjaciel Stowarzyszenia
 • Młodzież z Koła Wolontariatu „Iskra” działającego przy ZST nr 2 w Chorzowie

ANIOŁY 2007

W 2007 roku statuetki Człowieka-Anioła otrzymali:

 • Lidia Stuchlik – Naczelnik Wydziału Zdrowia UM Chorzów
 • Jan Stokłosa i Henryk Stokłosa – właściciele firmy „Stokson”
 • Janusz Rataj – Prezes Zarządu Sebo-Went Sp.z o.o.
 • Zespół PIN

ANIOŁY 2006

W 2006 roku do grona Aniołów Ośrodka dołączyli:

 • Orkiestra Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach – która nieodpłatnie, za uśmiech dziecka uświetniała większość organizowanych przez nasze placówki imprez
 • Grzegorz Pawłaszek – Prezes Kompanii Węglowej
 • Małgorzata Grabiańska-Kosior – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie
 • Mirosław Sołtysiak – Prezes Elektrociepłowni Elcho
 • Jacek Gabor – Prezes Zarządu Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
 • Jolanta Wasik – Aneks
 • Anna Szykut i Tomasz Szabelka – właściciele Salonu Fryzjerskiego Trendy w Chorzowie
 • Jadwiga Żłobińska

Dzięki ich hojności mogliśmy zakupić wiele nowych pomocy dydaktycznych, które dają dzieciom o największych deficytach rozwojowych, większe możliwości poznawcze.

ANIOŁY 2005

W 2005 roku statuetki otrzymali:

 • Bernard Dietrich
 • Aleksander Ćwik – przewodniczący rady nadzorczej Katowickiego Przedsiębiorstwa Meblowego AGATA
 • Marek Kopel – Prezydent Chorzowa
 • Joachim Otte – za-ca Prezydenta Chorzowa
 • Sylwia Lukoszek – Naczelnik Wydziału Edukacji
 • Gabriela Brodziak z Wydziału Edukacji
 • Henryk Wieczorek – Przewodniczący Rady Miasta
 • Edward Wyrwa – prezes Banku Spółdzielczego w Katowicach
 • Bożena Walotek – Wizytator z Kuratorium Oświaty
 • Bożena Antończyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Jerzy Głogowski – kierownik sekcji ds. osób niepełnosprawnych
 • Alina Machura – z MORiS w Chorzowie
 • Olga Kalbarczyk, Andrzej Mucha i Jan Kania – Spółka PIGWA
 • Józef Józefiak – prezes SPOŁEM
 • Tomasz Cieślik – sklep EDEN
 • Mirosława i Grzegorz Gola – sklep spożywczy w Chorzowie
 • Sławomir Szymczuk – sklep Tabak
 • Elżbieta Gibas
 • ks. Eugeniusz Błaszczyk z Parafii Św. Wawrzyńca
 • ks. Grzegorz Kotyczko – z Parafii Św. Ducha
 • Ireneusz Poźniak – przewoźnik

W imieniu dzieci dziękujemy za każde okazane wsparcie.