Wiedza i doświadczenie

Pracownicy zatrudnieni w OREW stanowią zgrany zespół ludzi, których celem jest zapewnienie podopiecznym jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi. Pracownicy z wieloletnim stażem służą radą i wsparciem młodszym kolegom. Ci młodsi natomiast – są to często osoby, które dopiero co ukończyły studia wyższe – wnoszą nowe spojrzenie i dynamizują cały zespół. Każdy z zatrudnionych w Ośrodku specjalistów posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje.

W OREW pracują z dziećmi:

 • 12 nauczycieli-terapeutów
  każdy z nich jest specjalistą w zakresie oligofrenopedagogiki, w tym jeden nauczyciel ze specjalizacją w zakresie surdopedagogiki
 • 5 fizjoterapeutek i 2 masażystki
  z wykształceniem z zakresu fizjoterapii
 • 4 logopedów
  po studiach logopedycznych, w tym dwóch logopedów z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii wczesnodziecięcej
 • 3 psychologów
  z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki, dodatkowo jeden z psychologów ma ukończony I stopień kursu Integracji Sensorycznej oraz II stopień EEG Biofeadback
 • 3 pedagogów
  z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki, w tym jeden surdopedagog oraz jeden pedagog z kursem EEG Biofeadback I stopień
 • 3 dyplomowane pielęgniarki z wieloletnim stażem pracy
 • 11 pomocy terapeutów
  wśród nich są terapeuci – zajęciowi oraz osoby uzupełniające wykształcenie na kierunkach pedagogicznych

W OWI (Ośrodek Wczesnej Interwencji) pracują z dziećmi:

 • 2 fizjoterapeutów metody NDT Bobath
 • 1 neurologopeda
 • 1 psycholog
 • 1 pedagog

Nauczyciele – terapeuci i specjaliści zatrudnieni w naszych ośrodkach stale podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu mamy do zaoferowania – zarówno uczniom jak i dzieciom przyjmowanym w systemie ambulatoryjnym – szeroki wachlarz metod usprawniających proces edukacji i terapii.

Rezultaty terapii w OREW

W naszym ośrodku bardzo dużą uwagę zwracamy na samodzielność ucznia

Realizując dodatkowe programy edukacyjne, do których zaliczamy: Program The Gateway Award oraz Zajęcia parateatralne, zauważylismy, że uczniowie robią duże większe postępy, realizując się w zadaniach, które nie zostały im narzucone. Dana im możliwość dokonywania wyboru – w jakich dziedzinach chcą się realizować – sprawia, że  stają się bardziej pewni siebie.
Więcej

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody dla Grupy Teatralnej Outsider.

Statuetka Motyla w kat. filmów amatorskich 15 Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja – za film „Kontrasty – kulisy spektaklu”.

Nagroda Grand Prix III Festiwal Małych Form Artystycznych w ChCK. Oceniało nas jury w składzie: Emilia Krakowska, Henryka Wach-Malicka oraz Robert Talarczyk

Nagroda Specjalna XXVI Festiwalu Teatralnego w III LO w Chorzowie za spektakl „Kochać i być kochanym”

I miejsce w kategorii „Bez barier” II Festiwal Małych Form Artystycznych w ChCK. Przewodniczącą jury była  aktorka pani  Emilia Krakowska (11.04.2013)

Wyróżnienie XXI Festiwalu Teatralnego dla Grupy Outsider za budowanie mostów i burzenie barier w spektaklu „Gdybym mógł z Wami rozmawiać” (marzec 2010)
Nagroda w kategorii najlepszy spektakl gościnny XIX Festiwalu Teatralnego (marzec 2008)

Nagrody otrzymane przez uczniów OREW.

Patrycja S – Nagroda dla Najlepszej Aktorki Festiwalu Filmowego FilmON 2023

Biuro OREW

Biuro
Telefon:+48 32 246 11 62
Dyrektor
Bożena Czajerek

Administracja
Monika Syguda – specjalista ds. administracyjno-technicznych
Telefon: +48 32 246 11 62 wew. 34