W Strefie Rodzica zamieszczamy informacje dotyczące zebrań, imprez kulturalno-oświatowych oraz wycieczek organizowanych dla uczniów OREW.

Prosimy Rodziców dzieci, którym kończy się ważność Orzeczenia o niepełnosprawności, by składali wnioski na komisję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w specjalnie do tego przeznaczonych urnach.