Informacje o OREW

W naszym ośrodku bardzo dużą uwagę zwracamy na samodzielność ucznia oraz kształtowanie i wzmacnianie tych umiejętności, które są jego mocną stroną.

Od listopada 2006 roku podopieczni OREW realizują zadania w ramach brytyjskiego programu The Gateway Award. Uczestnicy programu mają możliwość dokonywania wyboru i podejmowania decyzji dotyczących poszczególnych zadań i zainteresowań jakie wybrali. Najważniejszym celem, który przyświeca realizującym program pedagogom, jest integracja niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych ze społeczeństwem, dążenie do tego, aby osoby upośledzone umysłowo stawały się mniej zależne od otoczenia.

OREW to przede wszystkim mnóstwo propozycji uspołeczniania i rekreacji. Wycieczki, zawody sportowe, pikniki na świeżym powietrzu, spotkania i imprezy integracyjne. W grudniu 2007 roku przy naszej placówce utworzona została integracyjna grupa teatralna „Outsider”,  w skład której poza podopiecznymi ośrodka, wchodzą uczennice z Zespołu Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie. Istotnym walorem edukacyjnym, prowadzonej w chorzowskim OREW terapii poprzez teatr, jest jego „społeczny” charakter. Każde przedsięwzięcie teatralne jest bowiem wynikiem działań zespołowych. Scena dodaje pewności siebie, a ciepłe przyjęcie przez widownię zwiększa poczucie własnej wartości. Poza spektaklami, kilkunastominutowymi prezentacjami, które są owocem często kilku miesięcy pracy, grupa teatralna „Outsider” to również więź emocjonalna między podopiecznymi, terapeutami oraz uczennicami z Zespołu Szkół Technicznych. Tworzymy zgrany zespół, który łączy radość z wspólnych „małych” sukcesów. Jednym z nich jest nagroda za najlepszy występ gościnny, na XIX Festiwalu Teatralnym organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie.

Celem pracujących w OREW terapeutów jest zapewnienie podopiecznym jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi, aby mogli w miarę swoich możliwości jak najpełniej poznawać otaczający ich świat i czuć się kochani.

Historia

1992

Z inicjatywy grupy matek, które wychowywały niepełnosprawne dzieci, utworzona zostaje w  Chorzowie organizacja zrzeszająca rodziców, którym zależało na zapewnieniu swoim niepełnosprawnym intelektualnie pociechom odpowiednich warunków sprzyjających ich rozwojowi. Tak zaczyna się historia chorzowskiego koła PSOUU.

15 luty 1993

przy dużym zaangażowaniu władz miasta chorzowskie Stowarzyszenie otwiera pierwszą placówkę Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z Chorzowa oraz miast ościennych. Początkowo placówka świadczyła usługi rehabilitacyjne dla 35 dzieci, a jej pierwszym kierownikiem została pani Małgorzata Brzozowska.

Stowarzyszenie

Cele i inicjatywy społeczne PSOUU Koło w Chorzowie

Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Chorzowie jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Więcej

Terapie

Rodzaje terapii prowadzonych w chorzowskim Ośrodku

Specjaliści z ośrodka prowadzą zajęcia w pełnym zakresie kinezyterapii, masażu klasycznego, masażu Shantala, masażu aquavibron, w zakresie fizykoterapii – naświetlania Bioptron, kąpiel perełkowa. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje również: porade lekarską, świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii i logopedii.

Więcej

Misja OREW

Narodziny dziecka niepełnosprawnego są ogromnym wstrząsem dla każdego rodzica.

Diagnoza lekarska określająca dokładny rodzaj zaburzeń, występujących u ich oczekiwanego maleństwa, jest jak zderzenie z pędzącym samochodem. Wiesz tylko tyle, że masz chore dziecko, a Twoje poukładane życie i wcześniejsze plany na przyszłość nagle stają się nierealne.

Więcej