30-lecie OREW

12 maja b.r. w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się wyjątkowa dla nas uroczystość, świętowaliśmy 30 lat działalności. Imprezę uświetnił występ naszej Grupy Teatralnej Outsider . Nasi artyści wystawili spektakl pt „Cube”, który został ciepło przyjęty przez zgromadzonych na widowni gości. Na scenie pojawili się również uczestnicy WTZ oraz gość specjalny pan Krzysztof Respondek. Ważnym punktem programu było wręczenie statuetek honorowym gościom, którzy od lat wspierają działalność placówek chorzowskiego koła PSONI oraz brązowych , srebrnych i złotych odznak 4 uczniom OREW realizującym program The Gateway Award. Odznaki naszym uczniom wręczała koordynatorka programu na Polskę pani Ewa Nałęcz-Kłos.

NASZA HISTORIA…

Z inicjatywy rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością – dla których nie było miejsca w tradycyjnych przedszkolach ani szkołach specjalnych  – 5 stycznia 1992 roku utworzone zostało w Chorzowie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (obecnie pod nazwą PSONI). Głównym celem stowarzyszenia  było stworzenie placówek sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W skład pierwszego zarządu koła weszli : Marek Pogodziński, Jolanta Czaplińska, Jadwiga Żłobińska, Maria Bursztynowicz, Stefania Zbylut oraz Barbara Sobura. W lutym po reorganizacji zarządu koła w miejsce pana Marka Pogodzińskiego do zarządu dołączyła pani Krystyna Dołęgowska.

Gdyby 31 lat temu nie doszło do spotkania tych kilku rodziców oraz  nawiązania współpracy z chorzowskimi samorządowcami, dziś zapewne nie mówilibyśmy o historii i osiągnięciach chorzowskiego Koła PSONI.

15 lutego 1993 roku chorzowskie Stowarzyszenie otwarło pierwszą placówkę Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Początkowo placówka świadczyła usługi rehabilitacyjne dla 35 dzieci, a jej pierwszym kierownikiem została pani Małgorzata Brzozowska. Z czasem podopiecznych objętych opieką stowarzyszenia zaczęło przybywać, dlatego ważne stało się pozyskanie sponsorów, którzy pomogli by w doposażeniu istniejącego już ORW, a także wsparli działania zmierzające do otwarcia Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dzięki chorzowskim władzom, zaangażowanym w działalność ORW, w 1994 roku obchody Dni Miasta połączono z dużą akcją charytatywną pod hasłem: „Otwórzmy przed nimi życie”. Podczas imprezy  wylicytowano wiele bezcennych przedmiotów, wśród nich znalazły się m.in. pamiątki klubowe Ruchu Chorzów oraz okolicznościowy puchar z łuski armatniej darowany przez jednostkę wojskową w Chorzowie. Hojność mieszkańców Chorzowa, instytucji oraz biorących udział w akcji sponsorów pozwoliła naszemu stowarzyszeniu na otwarcie dwa miesiące później Warsztatu Terapii Zajęciowej (1.08.1994r.) dla kilkudziesięciu niepełnosprawnych młodych ludzi, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej nie mieli szans na znalezienie pracy. Pierwszym kierownikiem Warsztatu został pan Władysław Heliński.

30 lat to bardzo długi okres. Przez ten czas nasze Koło stale się rozwijało rozszerzając wachlarz usług, świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.1 października 2014 r. otwarty został Ośrodek Wsparcia Dzienny Dom Pobytu, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi po 24 roku życia. Jest to pierwsza tego typu placówka w mieście.

W 2013 roku dzięki zgromadzonym przez lata środkom własnym rozpoczęła się rozbudowa działającego przy ul.  Czystej Ośrodka Rehabilitacyjnego. Kolejny etap budowy możliwy był dzięki uzyskaniu dofinansowania z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Nowy budynek pozwolił nam na zwiększenie ilości gabinetów, w których realizowane są świadczenia w ramach kontraktu z NFZ, poprawił również komfort pracy w grupach edukacyjnych i rewalidacyjnych. Uroczyste otwarcie nowego budynku miało miejsce wiosną 2015 r.

Obecnie Ośrodek prowadzi działalność rehabilitacyjną i edukacyjną dla 50 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Z usług rehabilitacyjnych w naszej placówce korzystają również dzieci przyjmowane w systemie ambulatoryjnym. Do dyspozycji naszych podopiecznych mamy bogato wyposażone sale terapeutyczne, Salę Doświadczania Świata, pracownie muzykoterapii, hydromasaż, gabinety wyposażone w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny, raz w tygodniu odbywają się dodatkowo zajęcia z hipoterapii oraz dogoterapii. 

Ponieważ coraz częściej o możliwość rehabilitacji w naszej placówce pytali rodzice bardzo małych dzieci, postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i tak w 2010 roku  uruchomiliśmy Ośrodek Wczesnej Interwencji. Obecnie maluszki objęte są w naszej placówce opieką: pediatry ze specjalizacją rehabilitacja medyczna, neurologa dziecięcego, fizjoterapeutów, neurologopedy, logopedy klinicznego z terapią wczesnodziecięcą, psychologa klinicznego oraz pedagoga specjalnego.

Od wielu lat prowadzimy i angażujemy się w  programy aktywizacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Przy OREW od 2007 roku działa Integracyjna Grupa Teatralna Outsider, która ma na swoim koncie liczne wyróżnienia i nagrody na festiwalach teatralnych i filmowych m.in. Motyl 2018 – nagroda w kat. filmów amatorskich Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. To, że możemy realizować filmowe i teatralne pasje swoich podopiecznych, w dużej mierze, możliwe jest dzięki wsparciu ludzi o wielkich sercach, którzy w nas uwierzyli. Dodatkowo, z grupą starszych uczniów, realizujemy  pochodzący z Wielkiej Brytanii program The Gateway Award – mający na celu integrację niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych ze społeczeństwem, dążenie do tego, aby osoby niepełnosprawne intelektualnie stawały się mniej zależne od otoczenia. Program kładzie silny nacisk na wyposażanie uczestników w przydatne w życiu umiejętności jak np. umiejętność komunikowania się i podejmowania decyzji.

W listopadzie  2007 r.  uczniowie z naszego Ośrodka po raz pierwszy spotkali się  z chorymi na nowotwory podopiecznymi mysłowickiego hospicjum Cordis. Wizyta ta zapoczątkowała akcję „Cząstka mnie dla Ciebie”,  w ramach której niepełnosprawna młodzież występuje w roli „kolegów od serca”, niosących radość chorym rówieśnikom.

Lata pracy na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  i zaangażowanie naszego zespołu zjednały nam wielu przyjaciół zarówno wśród osób prywatnych, instytucji, jak i władz samorządowych, z którymi systematycznie współpracujemy. W ciągu tych 30 lat poznaliśmy wielu fantastycznych ludzi. Ludzi, którzy wspierają nasze inicjatywy i pomagają nam w spełnianiu marzeń naszych podopiecznych. To dzięki tym niezwykłym osobom, którym od lat nadajemy tytuł „Człowieka Anioła” nasi uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, występować na scenie, kręcić filmy – które reprezentują nas na licznych festiwalach, możemy doposażać sale i gabinety w specjalistyczny sprzęt, a także odwiedzać ciekawe miejsca  i poznawać kolejne osoby.

To  tylko ułamek tego co staramy się robić, wychodząc poza ramy programów nauczania, chcąc zapewnić naszym podopiecznym jak najlepsze warunki sprzyjające ich rozwojowi, aby mogli w miarę swoich możliwości jak najpełniej poznawać otaczający ich świat.

Napisane przez

Logopeda