Ewelina – surdopedagog

mgr Ewelina Gocyła – oligofrenopedagog, surdopedagog

Dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn’e – I stopień
  • Metoda Dobrego Startu – kurs
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – szkolenie
  • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących AAC – szkolenie
  • Terapia osób z autyzmem i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym – szkolenie