Psycho – dusza, logo – nauka. Czy wynika z tego, że psycholog zajmuje się duszą? Czy uzbrojony w „magiczne” narzędzia w postaci testów psychologicznych wykonuje tajemnicze rytuały z biednym bezbronnym pacjentem? Wiele osób, słysząc że wykonuje ten zawód tak właśnie myśli: że po spojrzeniu im w oczy poznam ich najgłębsze sekrety i tajemnice. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Pracując w Ośrodku pomagam naszym dzieciom zrozumieć otaczający ich świat, staram się na niego spojrzeć ich oczami i dotknąć go ich niesprawnymi rączkami. Towarzyszę w drodze przez trudną naukę o otoczeniu, innych ludziach i o sobie samym. Uczę, pomagam, stymuluję, ale też najzwyczajniej w świecie jestem obok. Staram się pomóc nie dzięki „magicznym sztuczkom:, ale przy pomocy dobrego słowa, serdecznego gestu oraz zdobytej wiedzy. Jeśli udaje mi się chociaż w części, uczynić świat osób niepełnosprawnych lepszym i bardziej przyjaznym, wtedy wiem że dobrze wykonuję swój zawód – Ewa Hansel, psycholog.

Praca psychologa opiera się na pracy diagnostycznej i terapeutycznej, a także na nawiązywaniu kontaktu z rodziną, tak aby uporała się ona z trudną sytuacją życiową. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a ich częstotliwość uzależniona jest od potrzeb każdego dziecka. W zakresie diagnozy psycholog wykorzystuje narzędzia takie jak: Skala Terman-Merrill, Skala Dojrzałości Społecznej Dolla, Skala Gunzberga, Wechsler. W naszym Ośrodku psycholodzy dbają o utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej podopiecznych, rozwijają u nich zainteresowanie ludźmi, otaczającym światem, dbają o rozwój myślenia oraz umiejętności życia w grupie.

Wykorzystywane metody: Trening Percepcji Wzrokowej Frostig – Horne, Metoda Dobrego Startu, Dennisona, liczne programy edukacyjne i komputerowe.