Terapie

EEG Biofeedback dla dzieci z:

  • zaburzeniami uwagi, koncentracji
  • nadpobudliwością psychoruchową
  • autyzmem
  • dysleksją
Więcej

Wczesna interwencja

Wczesna interwencja to wczesne oddziaływanie medyczne, rehabilitacyjne, psychopedagogiczne na rozwój dziecka, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.  Celem tych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w rozwoju.

Więcej

Zajęcia z psychologiem

Praca psychologa opiera się na pracy diagnostycznej i terapeutycznej, a także na nawiązywaniu kontaktu z rodziną, tak aby uporała się ona z trudną sytuacją życiową. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a ich częstotliwość uzależniona jest od potrzeb każdego dziecka.

Więcej

 

Konsultacje medyczne

Porad lekarskich udzielają dr Hanna Grobelna-Wysoczańska – pediatra ze specjalizacją rehabilitacja medyczna oraz dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek – neurolog dziecięcy.
Wizyty do lekarzy umawiane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Więcej

Terapia logopedyczna

Logopedzi pracujący w naszym ośrodku dysponują wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami płynności oraz zaburzeniami mowy takimi jak: dysartria, dysglosja, oligofazja. W przypadku dzieci z autyzmem wspieramy się terapią behawioralną.

Więcej

Rehabilitacja

Stosowany w naszym ośrodku program usprawniania ruchowego dzieci jest dobierany indywidualnie do potrzeb podopiecznych, po konsultacji z lekarzem  i fizjoterapeutą. Zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej prowadzą fizjoterapeuci z dużym doświadczeniem, łatwo nawiązujący kontakt z dzieckiem.

Więcej

 

Hipoterapia

Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.
Zajęcia odbywają się na terenie przynależącego do Ośrodka ogrodu.

Więcej

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest formą wspomagającą rehabilitację, psychoterapię oraz edukację. Rolę terapeuty pełni tu pies, sprawdzony i odpowiednio wyszkolony.W naszej placówce rolę psich terapeutów pełnią labradory: Felek i Fera.

Więcej

 

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży. Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące zmysły.

Więcej

 

Taping logopedyczny

Elastyczny terapeutyczny taping jest metodą opracowaną przez Esther de Ru oraz Helmę Kaspers. Od 2 lat z powodzeniem stosowany jest  również przez logopedów.W naszym ośrodku  taping logopedyczny, jako metodę wspierającą tradycyjną terapię, wykorzystuje Pani Sylwia – certyfikowany terapeuta ETT-NHO.

Więcej

 

Integracja Sensoryczna

Terapia SI jest metodą  stymulującą zmysły dziecka oraz usprawniającą: motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową.  Należy pamiętać, że z  problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci same nie wyrosną, wprost przeciwnie, te problemy będą „rosły” razem z nimi.

Więcej

 

Gateway Award

The Gateway Award to aktywizująca metoda pracy  z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją intelektualną.Najważniejszym celem, który przyświeca realizującym program pedagogom oraz rodzicom, jest integracja niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych ze społeczeństwem.

Więcej

 

Grupa teatralna OUTSIDER

Istotnym walorem edukacyjnym terapii poprzez teatr, jest jej „społeczny” charakter. Każde przedsięwzięcie teatralne jest bowiem wynikiem działań zespołowych. Nasi niepełnosprawni aktorzy uczą się pracy w grupie, rozwijają wyobraźnię i aktywizują ciało.

Więcej