FAQs

Q?Moja córka uczęszcza do 1 klasy szkoły podstawowej. Po urodzeniu się młodszego brata zaczęła zachowywać się agresywnie – dokucza młodszym dzieciom, w domu zdarza się jej celowo niszczyć różne rzeczy. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy w Państwa Ośrodku?
A.

W Ośrodku prowadzimy terapię w systemie ambulatoryjnym. Nasi psycholodzy, logopedzi i fizjoterapeuci przyjmują dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Żeby skorzystać z terapii ambulatoryjnej nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, przyjmujemy dzieci w normie intelektualnej. Potrzebne jest tylko skierowanie od lekarza rodzinnego.

Q?Chciałabym, żeby moje dziecko uczęszczało do Ośrodka, ale nie jestem zamożna i nie wiem, czy byłoby mnie na to stać?
A.

Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny. Rodzic uiszcza tylko tzw. składkę członkowską placówkową w kwocie 65 zł. miesięcznie. Można zwrócić się także do MOPS w swoim mieście z prośbą o dofinansowanie.

Q?Moje dziecko ma 6 lat, chciałabym żeby zaczęło uczęszczać do Waszego Ośrodka. Nie podjęłam jednak decyzji czy w momencie, kiedy syn osiągnie wiek szkolny przenieść go do szkoły specjalnej czy zostawić w Ośrodku by kontynuował tu naukę? Jeżeli syn ukończy u Was naukę przedszkolną będę mogła przenieść go do szkoły?
A.

Oczywiście – to rodzic decyduje, gdzie będzie uczyło się jego dziecko. W każdej chwili może Pani zdecydować, gdzie syn będzie kontynuować naukę. Przy wyborze placówki należy tylko pamiętać, że o kształceniu dzieci i młodzieży (także niepełnosprawnej i upośledzonej umysłowo) decydują rozporządzenia. Konkretnych informacji udzielają poradnie psychologiczno-pedagogiczne w mieście zamieszkania dziecka.

Q?Kto i na jakiej podstawie „przydziela” dzieci do grup? Chciałabym żeby córka miała kontakt z rówieśnikami?
A.

O tym w jakiej grupie będzie uczyło się dziecko decyduje:
– jego stopień upośledzenia
– wiek dziecka i to do której klasy uczęszcza w danym momencie ( w przypadku dzieci głęboko upośledzonych, które nie realizują poszczególnych etapów edukacyjnych bierzemy pod uwagę tylko wiek)
– indywidualne cechy dziecka, zachowanie i potrzeby
Decyzję tą podejmuje dyrektor placówki po konsultacjach z zespołem wielospecjalistycznym.

Q?Jaką dokumentację otrzymam po zakończeniu przez dziecko roku szkolnego?
A.

Każde dziecko uczęszczające do oddziałów edukacyjno-terapeutycznych uzyskuje świadectwo ukończenia danej klasy. Dzieci z grup rewalidacyjnych dostają zaświadczenia.

Q?Mam syna upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym, którego chciałabym posłać do Państwa placówki. Zależy mi, żeby jak najwięcej się nauczył oraz zdobył umiejętności przydatne w codziennym życiu. Czy mogę liczyć, że uda się zrealizować te plany w Ośrodku?
A.

Dzieci z grup edukacyjnych realizują podstawę programową, zdobywają wiedzę dostosowaną do swoich możliwości. Duży nacisk kładziemy też na naukę umiejętności koniecznych do codziennego funkcjonowania tj. samoobsługi, toalety ciała, samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, komunikacji z otoczeniem, umiejętności zachowania się poza domem – w sklepie, w kinie itp.