Ośrodek przyjmuje na rehabilitację również dzieci w tzw. systemie ambulatoryjnym w wieku od 3 do 18 lat, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (telefon do Ośrodka 32/ 246 11 62). Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest skierowanie od lekarza z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, chirurgii dziecięcej lub lekarza rodzinnego. Zajęcia są nieodpłatne, a pacjenci przyjmowani są w ramach kontraktu z NFZ. Nasz Ośrodek nie prowadzi WWR dla pacjentów ambulatoryjnych.

W zajęciach uczestniczą dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

  • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-płodowego
  • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
  • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
  • z zespołami aberacji chromosomów (np. zespół Downa)
  • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej
  • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
  • z wrodzonymi wadami rozwojowymi.

Specjaliści z ośrodka prowadzą zajęcia w pełnym zakresie kinezyterapii, masażu klasycznego, masażu Shantala, masażu aquavibron, w zakresie fizykoterapii – naświetlania Bioptron, kąpiel perełkowa, krioterapia. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje również: poradę lekarską, świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii, logopedii oraz zajęcia grupowe.

WCZESNA INTERWENCJA

Od września 2010 roku przyjmujemy na rehabilitację najmłodszych pacjentów od 0 – 3 r.ż. w ramach umowy z NFZ.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, psychologów i logopedów oraz odpowiedni sprzęt specjalistyczny potrzebny do właściwej stymulacji rozwoju oraz potrzeb dzieci.

Wszystkich rodziców zainteresowanych rehabilitacją niemowląt, prosimy o kontakt  z prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w dniach od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 501-310-446.