GRUPA OET 1:

To nasze przedszkolaki – „szalone dzieciaki”. Bez nich życie w Ośrodku nie byłoby takie wesołe jak teraz. To w tej grupie maluchy stawiają swoje pierwsze edukacyjne kroki, a wszystko to okraszone dużą porcją zabawy.

Nad nauką i zabawą dzieciaków czuwają panie: Izabela Plona i Agnieszka Przewłoka, które niejeden  „dziki” pomysł już widziały.

GRUPA OET 2:

Pierwszy etap edukacyjny, czyli po prostu- początki w szkole. Czy może być coś fajniejszego, niż nauka w otoczeniu kolorowych pomocy dydaktycznych i zabawek?! Uczniów tej grupy można określić jako wulkan energii i pomysłowości.

Przez „odmęty” nauki i wiedzy grupę przeprowadzają panie: Ewa Bota- Banach  i Gabriela Karwat.

GRUPA OET3:

Drugi etap edukacyjny- dzieciaki nieco starsze,  ale także z werwą i zaangażowaniem podchodzące do nauki i zabawy.  W tej grupie  znajdziemy zarówno spokojnych „myślicieli”, jak i wesołe gaduły.

Panie sprawujące opiekę nad tą grupą to spokojne i konsekwentne panie: Ewa Rapusta i Ewa Trembaczowska

GRUPA OET 4:

Trzeci etap edukacyjny, czyli gimnazjum- dzieciaki prawie dorosłe, co nie znaczy, że obce im są „szalone” pomysły. Lubią, gdy dużo się dzieje, są towarzyscy i rozmowni. Nigdy nie pogardzą smacznym poczęstunkiem:).

Opiekunowie tej grupy niejedno już widzieli, a są to:  Barbara Rekke i Irena Kurzeja

GRUPA OET 5:

Gdzie pójść dalej? Dylemat każdego gimnazjalisty rozwiązuje nasza grupa przysposobienia do zawodu. To tutaj nasi dorośli uczniowie uczą się gotować, sprzątać, robić zakupy i 1000 innych pożytecznych czynności. I chociaż uczniowie grupy OET 5 nie zostaną sprzedawcami ani kierowcami autobusów, umiejętności, które tu zdobędą pomogą im w dorosłym życiu.

Opiekunowie grupy: Monika Rataj i Elżbieta Krogulewska- Farbowska zapewniają, że są naprawdę zgraną drużyną

GRUPA OET 6:

To grupa przeznaczona dla dzieci z autyzmem. Dzieciaki niestrudzenie poznają „tajniki” zabawy i nauki w Ośrodku, a miłe pani pomagają im zrozumieć i przybliżyć otaczający świat.

Opiekunowie : Joanna Bogdoł i Ewa Wilk.

GRUPY REW:

W naszym ośrodku znajdą miejsce wszyscy – także dzieci z bardzo poważnymi deficytami rozwojowymi. Na nich czeka miejsce w jednej z 7 grup rewalidacyjnych. Niech Was jednak nie zmylą pozory, uczniowie REW-ek pomimo swoich ograniczeń także uczą się i wspaniale bawią. Prawda, że każdy poczułby się świetnie jako jedno z zajęć mając relaksację?

Opisy grup przygotowała Ewa Hansel  psycholog