22 – lecie OREW w CHCK

OREW poza murami, pięknym ogrodem, sprzętem rehabilitacyjnym i specjalistami to przede wszystkim dzieci – nasi niepełnosprawni uczniowie, którym staramy się przybliżyć otaczający ich świat, umożliwiając im integrację ze społeczeństwem. Misją Stowarzyszenia PSOUU Koło w Chorzowie (organu prowadzącego placówkę) jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie. W przypadku naszych uczniów rehabilitacja i edukacja wymaga znacznie większych nakładów finansowych niż ma to miejsce w przypadku zdrowych dzieci i młodzieży. Dlatego też, tak ważne jest dla nas wsparcie finansowe, jak również każda pomoc, która prowadzi do poprawy funkcjonowania naszych uczniów oraz umożliwia im integracje ze społeczeństwem.
Od 9 lat podczas cyklicznej imprezy pod hasłem: „Spotkanie z Aniołami” PSOUU Koło w Chorzowie nagradza statuetkami Człowieka-Anioła ludzi oraz instytucje, które pomagają nam w realizacji naszych zadań statutowych. Statuetka wykonana jest z gliny – a jej autorami się niepełnosprawni artyści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chorzowie.  W tym roku statuetkę otrzymali: 
Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za wsparcie finansowe,
Policyjny Klub Motocyklowy „Blue Knights” z Chorzowa za wieloletnią współpracę z OREW w Chorzowie
oraz Krystyna Janas zaangażowana w życie stowarzyszenia matka jednego z uczestników WTZ.
Uroczystość wręczania statuetek połączona była w tym roku z obchodami 22-lecia działalności OREW w Chorzowie oraz zakończoną rozbudową Ośrodka. Po 22 latach udało się w końcu zwieńczyć marzenie rodziców oraz pracowników OREW o stworzeniu w jednym miejscu specjalistycznej placówki, w której terapią obejmowano by dzieci już od momentu urodzenia. Oprócz podziękowań wręczonych wszystkim zaangażowanym w rozbudowę placówki, uhonorowano również przewodniczącą PSOUU Koło w Chorzowie panią Krystynę Dołęgowską. Przewodnicząca chorzowskiego koła, wyróżniona została medalem „Fideliter et Constanter” – Wiernie i Wytrwale, prestiżową nagrodą przyznawaną przez zarząd główny stowarzyszenia w uznaniu szczególnych zasług, za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Imprezę rozpoczął spektakl Integracyjnej Grupy Teatralnej Outsider Pt. „Kochać i być kochanym”. Spektakl opowiadał o uczuciu, jakie połączyło dwoje niepełnosprawnych osób. Pomysł napisania takiego a nie innego scenariusza przyniosło samo życie.  Główna bohaterka Kinga, opowiedziała  kiedyś jednej z terapeutek o swoim marzeniu: romantycznej kolacji przy świecach. To marzenie według naszej Kingi miało się nigdy nie spełnić, ponieważ niepełnosprawna intelektualnie młodzież nie ma szans na prawdziwą miłość. W naszym spektaklu chcieliśmy pokazać, że na miłość nigdy nie jest za późno, każdy ma prawo kochać i być kochanym bez względu na wiek i niepełnosprawność. Integralną częścią spektaklu jest film przygotowany z udziałem naszych uczniów, terapeutów i przyjaciół placówki. Film ten poza funkcją czysto artystyczną sygnalizującą pewne zjawisko, dotyczące braku akceptacji dla uczucia dwóch niepełnosprawnych intelektualnie osób, pełni też rolę terapeutyczną dla występujących w nim niepełnosprawnych uczniów, którzy dzięki temu jeszcze bardziej otwierają się na świat i integrują z lokalną społecznością.  Naszym celem było uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, ukazanie że niepełnosprawność nie powinna oznaczać wykluczenia.
Uroczystość zakończyła się występem pana Krzysztofa Respondka, który porwał swoim temperamentem całą publiczność.

Foto relacja:

    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisane przez

Logopeda