Sala Doświadczania Świata jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży. Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Zgromadzono w niej urządzenia, które – w zależności od potrzeb – dostarczają dzieciom różnego rodzaju bodźców, tak łatwo dostępnych każdemu człowiekowi w codziennym życiu. Znajdują się tu m.in.: łóżko wodne, emiter zapachów, kolumny wodne, światłowody, projektor, i inne.
Niepełnosprawność umysłowa naszych podopiecznych często nie pozwala im na nawiązywanie prawidłowej komunikacji i podjęcie jakiejkolwiek aktywności. Dzięki Sali Doświadczania Świata mogą w spokoju szukać i doświadczać samych siebie. Oferta wrażeń które czekają na naszych podopiecznych na Sali, ma stworzyć przyjemne dla upośledzonego umysłowo dziecka środowisko, w którym zbiera on doświadczenia odmienne od przeżywanych na co dzień.
Niepełnosprawny ma wolność wyboru tych bodźców, które dla niego samego są najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi chce się zajmować.