W naszym ośrodku bardzo dużą uwagę zwracamy na samodzielność ucznia oraz kształtowanie i wzmacnianie tych umiejętności, które są jego mocną stroną. W listopadzie 2006 roku rozpoczęliśmy w naszej placówce realizację brytyjskiego programu aktywizacji młodzieży niepełnosprawnej przez stymulowanie osobistego rozwoju – The Gateway Award. Nie wiedzieliśmy jak program ten sprawdzi się na naszym gruncie, czy nasi uczniowie będą chętnie w nim uczestniczyć i czy przyniesie im jakieś wymierne korzyści. Efekty jakie osiągnęliśmy dzięki programowi mile nas zaskoczyły. Okazało się, że uczniowie robili duże większe postępy, realizując się w zadaniach, które nie zostały im narzucone. Dana im możliwość dokonywania wyboru – w jakich dziedzinach chcą się realizować – sprawiła, że  stali się bardziej pewni siebie, zwiększyło się ich poczucie własnej wartości, poprawiła się też koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas zajęć manualnych. Do najważniejszych celów prowadzonego w naszej placówce programu Gateway Award zaliczamy: stymulowanie osobistego rozwoju, umożliwianie uczestnikom realizację własnych ambicji, integracja uczestników ze społeczeństwem, kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, dokonywania wyboru, rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu – kształtowanie samodzielności.

OREW to przede wszystkim mnóstwo propozycji uspołeczniania i rekreacji. Wycieczki, zawody sportowe, pikniki na świeżym powietrzu, spotkania i imprezy integracyjne. W grudniu 2007 roku przy naszej placówce utworzyliśmy integracyjną grupę teatralną „Outsider”. Istotnym walorem edukacyjnym, prowadzonej przez terapeutów OREW terapii poprzez teatr, jest jego „społeczny” charakter. Każde przedsięwzięcie teatralne jest bowiem wynikiem działań zespołowych. Scena dodaje pewności siebie, a ciepłe przyjęcie przez widownię zwiększa poczucie własnej wartości. Poza spektaklami, kilkunastominutowymi prezentacjami, które są owocem często kilku miesięcy pracy, grupa teatralna „Outsider” to również więź emocjonalna między podopiecznymi, terapeutami oraz uczennicami z Zespołu Szkół Technicznych. Tworzymy zgrany zespół, który łączy radość z wspólnych „małych” sukcesów. Jednym z nich jest nagroda za najlepszy występ gościnny, na XIX Festiwalu Teatralnym organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie.

Naszym celem jest zapewnienie podopiecznym jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi, aby mogli w miarę swoich możliwości jak najpełniej poznawać otaczający ich świat i czuć się kochani.

Terapeuci OREW