Dzień Godności

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, PSONI Koło w Chorzowie uczciło w tym roku imprezą w Chorzowskim Centrum Kultury. Uroczystość otwarła Bożena Czajerek dyrektor OREW w Chorzowie oraz Wiesław Ciężkowski  zastępca Prezydenta Miasta Chorzów. W programie artystycznym zaproszeni goście zobaczyli spektakl Integracyjnej Grupy Teatralnej Outsider pt. „Box” ze wsparciem tanecznym uczennic AZSO w Chorzowie oraz Step Tomasza Micha. Jak co rok przygrywała nam Orkiestra Reprezentacyjna Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach.

Podczas uroczystości troje z naszych uczniów: Aleksandra Pabijan, Adam Fliegner oraz Dominik Posmik nagrodzonych zostało odznakami brytyjskiego programu The Gateway Award. Dominik oraz Adam otrzymali odznaki brązowe, natomiast Ola odznakę brązową i srebrną. W ramach programu nasi uczniowie realizowali wybrane  przez siebie zadania. Raz w tygodniu wszyscy uczestnicy programu uczestniczyli w odbywających się na terenie Ośrodka zajęciach teatralnych. Podczas zajęć pracowali z własnym ciałem, poznawali swoje możliwości i ograniczenia. Brali udział w festiwalach i przeglądach teatralnych. Kontynuowali także rozpoczętą 9 lat temu akcję „Cząstka mnie dla Ciebie” w ramach której pełnili rolę kolegów od serca, dla nieuleczalnie chorych rówieśników z Hospicjum Cordis w Katowicach. Zorganizowali również zbiórkę karmy dla chorzowskiego Schroniska dla Zwierząt. Realizując zadania w ramach sekcji „Styl życia”, poszerzyli swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w domu i poza nim. Spotkanie ze strażakami z Centrum Edukacji Przeciwpożarowej  dostarczyło im wielu niezapomnianych wrażeń. Nauczyli się jakich sytuacji unikać by nie narażać się na niebezpieczeństwo. W ramach modułu zdrowie, zdobyli wiele cennych informacji na temat środków do pielęgnacji włosów oraz dbania o swój wzrok. Podczas zajęć z zakresu pierwszej pomocy, nauczyli się jak zaopatrzyć ranę, wykonać prawidłowo temblak używając bandaża, jak zabandażować ranę głowy, a także co zrobić w sytuacji gdy poszkodowany nie oddycha. Ostatnim modułem zrealizowanym ramach sekcji „Styl życia” było „zdrowe odżywianie”. W tym celu spotkali  się z dietetykiem panią Elżbietą Krogulewską-Farbowską. Podczas tych zajęć nauczyli się m.in. jak spośród różnych produktów, wybierać te które są zdrowe. Sekcją, która dostarczyła uczestnikom programu najwięcej radości była „Przygoda i wyzwanie”. W ramach przygody nasi uczestnicy odwiedzili TVP Katowice oraz odbyli edukacyjną wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, gdzie po raz pierwszy karmili jelenie, sarny i muflony.

Odznaki wszystkim wyróżnionym uczestnikom programu wręczyła koordynatorka programu na Polskę pani Ewa Nałęcz- Kłos.

Ważnym punktem naszej uroczystości była premiera dokumentu poświęconego naszym rodzicom oraz podopiecznym. Dokument ten zrealizowałam wspólnie z Pawłem Mikołajczykiem, finansowo wsparł nas  Urząd Miasta Chorzów. Częste spotkania z naszymi bohaterami,  pozwoliły nam na stworzenie ciepłych relacji i atmosfery zaufania przed kamerą.  Nasi bohaterowie opowiedzieli swoje historie, bez retuszu i zbędnego koloryzowania. W efekcie powstała poruszająca opowieść o życiu i miłości.

Niepełnosprawność, choć mamy już XXI wiek, wciąż jeszcze dla wielu osób oznacza izolację i stygmatyzację. Obecność dziecka niepełnosprawnego w rodzinie wywiera znaczący wpływ nie tylko na jego rodziców, lecz także na rodzeństwo. Dziecko, które ma niepełnosprawne rodzeństwo,  bardzo często odczuwa stres, rodzi się poczucie wstydu, zakłopotania wynikającego z „innego” zachowania, czy wyglądu brata lub siostry. Staje się powodem drwin wśród rówieśników, nie zawsze rozumiejących sytuację. Obecność rodzica z dzieckiem niepełnosprawnym nie jest akceptowana, np. na placu zabaw, co stwarza barierę w integracji dziecka niepełnosprawnego z innymi dziećmi. Są oni bardzo często oceniani przez pryzmat posiadania dziecka niepełnosprawnego. Najbardziej szokujące są jednak słowa, które wciąż jeszcze padają pod adresem tych rodzin: jak niezrozumiane dla nas terapeutów i ludzi pracujących z osobami niepełnosprawnymi  stwierdzenie:  że niepełnosprawność dziecka jest karą za grzechy rodzica. Dlatego też, tak ważne jest kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności już u młodych, nastoletnich  ludzi. Na lekcjach wychowawczych, nie uczy się dzieci jak powinny zachować się w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Dlatego też, przygotowując dokument „Nasze marzenie” zastanawialiśmy się, jak przekazać tę wiedzę młodemu pokoleniu. Co powinno znaleźć się w tym materiale by wywołać u młodych ludzi refleksję. Jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?

Młodzi zdrowi ludzie, nie doceniają dziś tego co mają, wierzymy że obraz, który udało się nam zrealizować, zmieni ich dotychczasowe myślenie i ukształtuje w nich postawy akceptacji wobec „inności”. Opowiedziane przez naszych bohaterów historie nie pozostawiają nikogo obojętnym, skłaniają do refleksji, zmieniają nastawienie,  kształtując jednocześnie postawy tolerancji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych.

Bohaterowie naszego dokumentu to niezwykli rodzice, którzy  nauczyli się dostrzegać w swoich dzieciach ich wewnętrzne piękno, pozwalają im na swobodne poznawanie  otoczenia, nie ograniczają ich, wprost przeciwnie motywują je do działania. Dzięki otwartym umysłom rodziców, niepełnosprawne dzieci mogą  na miarę swoich możliwości rozwijać się i czuć się kochane.  Film jest niewątpliwie wzruszający i zmusza do refleksji nad życiem każdego z nas.  Dzięki  emocjom jakie wywołuje, z pewnością pozostanie na długo w pamięci tych wszystkich, którzy będą mieli go okazję zobaczyć.  Głęboko wierzymy w to, że ta niezwykła lekcja pokory, jakiej udzielają nam rodzice dzieci niepełnosprawnych, zmieni nasze nastawienie wobec niepełnosprawności.

Sylwia Pradelok-Świerc

Napisane przez

Logopeda