Brązowe odznaki Gateway Award

Od września 2013 roku dwoje z naszych uczniów Oskar Bena oraz Patryk Olszewski realizowało zadania w ramach brytyjskiego programu The Gateway Award. Przez 9 miesięcy systematycznie gromadzili materiały – fotografie, wycinki z prasy, swoje prace plastyczne – składające się na ich osobisty rejestr osiągnięć. Oskar i Patryk wykonywali zadania z pięciu sekcji: hobby, usługi, przygoda i wyzwanie, rekreacja fizyczna oraz styl życia. Każda z tych sekcji miała zachęcić ich do poszerzania swoich doświadczeń, wzrostu ich pewności siebie oraz poszerzania zakresu ich życiowych umiejętności.
W ramach sekcji hobby – uczestnicy programu Oskar i Patryk, brali czynny udział w zajęciach teatralnych, których efektem był  spektakl Pt. „Dotykiem” – opowiadający o roli jednego z najważniejszych kanałów kontaktu z drugim człowiekiem. Spektakl otrzymał nagrodę Grand Prix III Festiwalu Małych Form Artystycznych.  Podczas odbywających się co tydzień zajęć teatralnych nasi niepełnosprawni aktorzy uczyli się pracy w grupie, współdziałania z innymi kolegami, koleżankami. Swoją postawą udowodnili, że ruch nawet niedoskonały, może wyrażać niezwykłe emocje. Scena dodała im pewności siebie, a kontakt z widzem zwiększył ich poczucie własnej wartości. Dla uczestników programu teatr stał się świetną zabawą, ale również pasją, która daje im wiele radości – zwłaszcza, kiedy przedstawienie spotyka się z pozytywnym odbiorem ze strony publiczności.
Bardzo ważną częścią programu The Gateway Award jest zachęcanie uczestników do udziału w pracach na rzecz społeczności – sekcja wolontariat – czyli praca na rzecz innych. W ramach sekcji nasi podopieczni spotkali się z chorymi dziećmi z Hospicjum Cordis w Katowicach. Kontynuując tym samym rozpoczętą 7 lat temu akcję „Cząstka mnie dla Ciebie” w ramach, której nasi uczniowie pełnią rolę  „kolegów od serca”, którzy mimo własnych ograniczeń, mogą dać radość nieuleczalnie chorym rówieśnikom. Oskar i Patryk zorganizowali również na terenie Ośrodka zbiórkę karmy dla chorzowskiego schroniska dla zwierząt.
Kolejną sekcją, która sprawiła uczestnikom najwięcej frajdy była przygoda i wyzwanie. W ramach tej sekcji nasi uczniowie wybrali się dwukrotnie do Krakowa. Pierwszy wyjazd połączony był ze zwiedzaniem Muzeum Podziemia Rynku, drugi z wizytą w Teatrze Groteska. Realizując zadania z sekcji „Przygoda i wyzwanie” nasi uczniowie mieli również możliwość zwiedzania wozu transmisyjnego TVP – podczas odbywających się w Chorzowie dni techniki.
Podczas zajęć ruchowych, zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”  Oskar i Patryk realizowali zadania z sekcji rekreacja fizyczna. Celem tej sekcji jest zachęcanie uczestników do ruchu. Były to przede wszystkim, z racji występujących u naszych uczniów schorzeń narządu ruchu, zajęcia z rehabilitacji ruchowej i  hipoterapii.
W ramach ostatniej sekcji styl życia, uczestnicy utrwalali umiejętności w zakresie samoobsługi, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa.  Patryk i Oskar odbyli w tym celu spotkanie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Temat zajęć dotyczył bezpieczeństwa poza domem. Nasi uczniowie dowiedzieli się jak zachowywać się na drodze, czego nie powinno robić się nad wodą, jak spakować apteczkę. Nauczyli się również dbać o własne zdrowie i wygląd. Uczestnicy programu wzięli również udział w zajęciach przygotowanych w oparciu o scenariusze Komendy Głównej Policji Pt:. „Sznupek radzi”.
13 maja w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie Oskar Bena i Patryk Olszewski nagrodzeni zostali brązowymi odznakami programu. Certyfikaty, potwierdzające zrealizowanie przez nich wszystkich zadań wymaganych na nagrodę brązową, wręczył im jeden z autorów programu Daniel Gray z Wielkiej Brytanii. Pan Daniel gratulując naszym uczniom nagrody, podziękował również liderom – terapeutom, którzy wspierali uczniów podczas realizacji poszczególnych zadań w ramach programu.
Głównym hasłem jakie przyświecało imprezie w MDK była „Godność Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”. Prowadzący przypomnieli nam o organizowanym już od kilkunastu lat w polskich miastach „Dniu Godności”  i  konieczności uwrażliwiania ludzi na potrzeby tych najsłabszych , którzy nie potrafią zawalczyć o swoje miejsce w społeczeństwie.
Nasza impreza była okazją do pokazania, że upośledzenie umysłowe nie powinno być przyczyną dyskryminacji. Nasi uczniowie może trochę inaczej wyglądają, inaczej mówią,  są jednak otwarci na otaczający ich świat, świat który powinien zaakceptować ich takimi jacy są. Imprezę  otworzył spektakl Grupy Teatralnej Outsider Pt. „Dotykiem”. Muzycznie ubarwił ją występ Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic. Swoją obecnością podczas tak ważnego dla nas spotkania, zaszczycił nas poseł na Sejm RP pan Marek Plura, na widowni zasiedli również  przedstawiciele UM, dyrektor oddziału PFRON, dyrektorzy zaprzyjaźnionych z naszym stowarzyszeniem szkół, przedstawiciele hospicjum Cordis, przedstawiciel MOPS, oraz dyrektorzy MDK oraz ChCK. 
     Gratulujemy nagrodzonym uczniom, a wszystkim gościom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Prezentacja z realizacji I etapu programu The Gateway Award z 3 grupą naszych uczniów – zobacz zdjęcia

Napisane przez

Logopeda