Od września 2010 roku obejmujemy opieką, w zakresie rehabilitacji leczniczej, niespełna kilku miesięcznych pacjentów. Świadczenia realizowane są w ramach  umowy z NFZ.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, psychologów i logopedów oraz odpowiedni sprzęt specjalistyczny potrzebny do właściwej stymulacji rozwoju oraz potrzeb dzieci.

Wszystkich rodziców zainteresowanych rehabilitacją, prosimy o kontakt  z prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w dniach od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 501 310 446.

Od dawna wiadomo, że małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich programy usprawniania i szybciej czynią postępy. Poza tym rodzice małych dzieci mają więcej entuzjazmu, są pozytywnie nastawieni do terapii, stosują się do zaleceń terapeutów, sami też chętnie pracują z dzieckiem. Dlatego też, rehabilitacja dziecka z deficytami rozwojowymi powinna rozpocząć się jak najwcześniej – w okresie wczesnego dzieciństwa, ponieważ pierwsze miesiące i lata życia dziecka są decydujące dla jego ogólnego rozwoju.

CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ RODZICÓW

Jeżeli coś Państwa niepokoi w zachowaniu dziecka, najlepiej skonsultować się ze specjalistą. Niektóre zachowania mogą świadczyć o nieprawidłowościach  w rozwoju lub jego opóźnieniu. Aby ułatwić Państwu obserwację swoich dzieci, poniżej prezentujemy objawy, które powinny Państwa zaniepokoić.

Niepokojące objawy w okresie noworodkowym: długo utrzymujący się płacz, trudności w ssaniu i połykaniu, częste ulewanie pokarmu, nadmierna wiotkość lub też wzmożone napięcie mięśni dziecka, mocno zaciśnięte piąstki ze schowanym kciukiem

Niepokojące objawy w okresie niemowlęcym: nieprawidłowe lub opóźnione nabywanie umiejętności ruchowych, trudności w karmieniu, mała ruchliwość spontaniczna przy jednoczesnej nadmiernej wrażliwości na bodźce zewnętrzne, duży niepokój dziecka, zaburzenia w rozwoju kontaktów społecznych – nie nawiązywanie kontaktu wzrokowego z rodzicami, brak zainteresowania zabawkami, stereotypowe ruchy rąk u dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy

Niepokojące objawy w okresie wczesnodziecięcym: trudności w chwytaniu małych przedmiotów, brak chwytu „pęsetowego”, nie naśladowanie przez dziecko prostych gestów i zachowań osób dorosłych,  nie wchodzenie przez dziecko w tzw. zabawy tematyczne (np. zabawa w dom, lekarza itp.), nie używanie zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem, nie wskazywanie przedmiotów na słowne polecenie (np. pokaż misia, pokaż lalę itp.), brak reakcji dziecka na wołanie przez rodziców, nie wyciąganie rąk do osób dorosłych, kilkusekundowe objawy „zapatrzenia się”, nie zgłaszanie swoich potrzeb, nadmierna ruchliwość

Niepokojące objawy w okresie przedszkolnym: opóźnienie rozwoju mowy, niewyraźne wypowiadanie przez dziecko słów lub całkowicie zamazana artykulacja (zrozumiała jedynie dla najbliższych), echolalia (automatyczne powtarzanie zasłyszanych dźwięków, słów, zwrotów), ograniczone umiejętności zabawy, uporczywe wykonywanie pewnych czynności, przywiązanie do schematów zachowania