INFORMACJA DLA PACJENTÓW, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO PSONI koło w CHORZOWIE

Informujemy wszystkich rodziców/opiekunów, że pomimo czasowego zawieszenia działalności placówki – w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – istnieje możliwość kontaktu z naszymi nauczycielami, którzy codziennie w Ośrodku w godzinach 9.00 – 14.00 pełnią dyżury telefoniczne pod numerem telefonu 246 11 62.  Dla pacjentów ambulatoryjnych, do kontaktu z pionem medycznym dostępne są dwa numery telefonów : 501 310 446 oraz 786 815 977.  Można kontaktować się z nami również przez stronę Facebook OREW Chorzów

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW OŚRODKA

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez chorzowski OREW zostały zawieszone, do czasu odwołania tej decyzji przez MEN. Rodzice mają możliwość kontaktu telefonicznego z placówką, w której dyżurują nasi nauczyciele oraz za pośrednictwem Facebooka Ośrodka. Na stronie FB codziennie zamieszczamy ważne dla Państwa informacje dotyczące pracy pionu edukacyjnego, dzielimy się z Wami swoimi przemyśleniami, służymy wsparciem psychologicznym.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną , czasowo zawieszamy zajęcia rehabilitacyjne na terenie Ośrodka. Obecnie istnieje możliwość kontaktu ze specjalistami za pośrednictwem panelu e-konsultacje oraz  Facebooka OREW Chorzów, gdzie zamieszczamy przydatne dla Państwa informacje, ale także  zestawy ćwiczeń z zakresu masażu, fizjoterapii, terapii SI, terapii logopedycznej.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy, dlatego też prosimy Was drodzy rodzice o wyrozumiałość i cierpliwość.