Sylwia – logopeda

mgr Sylwia Pradelok-Świerc – logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej

Dodatkowe kwalifikacje (kursy, warsztaty, szkolenia):

  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – certyfikat
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem – 3 stopniowe szkolenie PSTB
  • Integracja odruchów twarzy według metody dr Swietłany Masgutovej – kurs w ramach Programu MNRI
  • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
  • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (warsztat prowadzony przez dr n. hum. Annę Regner)
  • Terapia neurobiologiczna – warsztaty prowadzone przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską – Rożek
  • ETT-HNO – Elastyczny terapeutyczny taping w chorobach głowy, szyi i twarzoczaszki – certyfikat