Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) koło w Chorzowie, jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Nasze Stowarzyszenie angażuje się również w akcje społeczne. W grudniu 2007r. z  inicjatywy ówczesnego dyrektora Biura Obsługi Placówek PSOUU Zenona Cesarza, rozpoczęta została akcja: „Cząstka mnie dla Ciebie”. Jej celem jest ukazanie młodzieży  niepełnosprawnej z innej perspektywy, nie jako osób potrzebujących wsparcia i pomocy, lecz jako otwartych na świat młodych ludzi, którzy mimo własnych ograniczeń są wstanie zrobić coś dla drugiego człowieka. Towarzysząc naszym podopiecznym, w ich wędrówce przez życie, wielokrotnie wychodziliśmy poza placówki, aby umożliwić im kontakt ze zdrowymi rówieśnikami.  W ramach akcji „Cząstka mnie dla Ciebie” nawiązaliśmy współpracę z Hospicjum Cordis w Mysłowicach. Pierwsza wizyta w hospicjum,  początkowo budziła wiele obaw, nie wiadomo było jakie reakcje u niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży wywoła to spotkanie. W rzeczywistości okazała się niesamowitym przeżyciem zarówno dla podopiecznych hospicjum jak i naszej wspaniałej młodzieży. Młodzieży, która mimo własnej niepełnosprawności, ma w sobie wiele ciepła, którym potrafi dzielić się z innymi. Nasi podopieczni stali się dla chorych rówieśników „ kolegami od serca” – kolegami, którzy odwiedzają ich przy każdej nadążającej się okazji.