Żeby niepełnosprawne dziecko otrzymało takie same szanse na rozwój jakie ma jego pełnosprawny kolega, potrzeba o wiele więcej nakładów finansowych i wysiłku organizacyjnego. Ten wysiłek dotyczy nie tylko terapeutów pracujących z dzieckiem, ale przede wszystkim całej rodziny, która pragnie je wychować, dając szczęśliwe i wspierające rozwój dzieciństwo.

Twój 1.5% to szansa dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych na lepszy rozwój.

Wpisz nasz nr KRS 0000340997 i nazwę PSONI Koło w Chorzowie, a dzięki Tobie normalność będzie dla naszych podopiecznych już nie tylko pustym słowem.

Zostań Aniołem naszego Ośrodka, wspierając naszą działalność dajesz szanse niepełnosprawnym dzieciom na lepszy rozwój i integracje ze społeczeństwem

Dzieci, młodzież niepełnosprawna intelektualnie uczęszczająca na zajęcia do naszego Ośrodka podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy pragnie akceptacji i miłości. Nasi uczniowie chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i dzielić się tym z innymi. Może inaczej wyglądają,  mają bardziej skośne oczy, nie mówią, nie słyszą – ale z ogromną wrażliwością reagują na otoczenie i z wielkim zaufaniem gotowi są obdarzać miłością innych.
Ktoś powiedział kiedyś, że niepełnosprawność jest bezbronna. Dlatego tak ważne jest uwrażliwianie ludzi na potrzeby tych najsłabszych, tych którzy nie potrafią zawalczyć o swoje miejsce w społeczeństwie.  Najważniejszym celem, jaki przyświeca naszej działalności jest integracja  niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych ze społeczeństwem,  dążenie do tego, aby dzieci upośledzone umysłowo stawały się mniej zależne od otoczenia. Aby tak się stało trzeba stworzyć niepełnosprawnemu dziecku odpowiednie warunki sprzyjające jego rozwojowi.
Nasz ośrodek poza działalnością rehabilitacyjną i edukacyjną jest organizatorem imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rówieśników z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, domów dziecka oraz  hospicjum Cordis w Katowicach. Jedna z takich imprez odbyła się na terenie MTK w Katowicach. Były gry i zabawy z nagrodami,  występy taneczno-wokalne, pokazy walk rycerskich oraz przejażdżka terenówkami z zaprzyjaźnionego z ośrodkiem Klubu Silesia Park 4×4. Dzięki sponsorom mali uczestnicy zabawy mieli  zapewnione napoje i słodki poczęstunek. W imprezie wzięło udział ponad 300 dzieci.