Narodziny dziecka niepełnosprawnego są ogromnym wstrząsem dla każdego rodzica. Diagnoza lekarska określająca dokładny rodzaj zaburzeń, występujących u ich oczekiwanego maleństwa, jest jak zderzenie z pędzącym samochodem. Wiesz tylko tyle, że masz chore dziecko, a Twoje poukładane życie i wcześniejsze plany na przyszłość nagle stają się nierealne. Konieczność przystosowania się do tej nowej sytuacji wymaga ogromnie dużo czasu i wysiłku.
Celem naszego ośrodka jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi, aby mogły w miarę swoich możliwości jak najpełniej poznawać otaczający ich świat i czuć się kochane. Rodzinom zaś, zapewniamy wszechstronną pomoc, w przygotowywaniu ich do roli osób wspomagających rozwój swojego dziecka poprzez dostarczanie informacji, modelowanie umiejętności i stałe wzmacnianie poczucia kompetencji rodzicielskich.