Porad lekarskich udzielają dr Marcin Chyra – neurolog dziecięcy, dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek – neurolog dziecięcy oraz dr Aleksandra Kałużna – specjalista rehabilitacji medycznej.

Wizyty do lekarzy umawiane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. W przypadku dzieci korzystających z rehabilitacji  w OREW przy ul. Czystej nr tel. 32/ 246 11 62,

małe dzieci  uczęszczające na zajęcia do Ośrodka Wczesnej Interwencji przy ul. Beskidzkiej nr tel. kom. 501 310 446

Jeżeli coś Państwa niepokoi w zachowaniu dziecka, najlepiej skonsultować się ze specjalistą. Niektóre zachowania mogą świadczyć o nieprawidłowościach  w rozwoju lub jego opóźnieniu. Aby ułatwić Państwu obserwację swoich dzieci, poniżej prezentujemy objawy, które powinny Państwa zaniepokoić.

Niepokojące objawy w okresie noworodkowym: długo utrzymujący się płacz, trudności w ssaniu i połykaniu, częste ulewanie pokarmu, nadmierna wiotkość lub też wzmożone napięcie mięśni dziecka, mocno zaciśnięte piąstki ze schowanym kciukiem

Niepokojące objawy w okresie niemowlęcym: nieprawidłowe lub opóźnione nabywanie umiejętności ruchowych, trudności w karmieniu, mała ruchliwość spontaniczna przy jednoczesnej nadmiernej wrażliwości na bodźce zewnętrzne, duży niepokój dziecka, zaburzenia w rozwoju kontaktów społecznych – nie nawiązywanie kontaktu wzrokowego z rodzicami, brak zainteresowania zabawkami, stereotypowe ruchy rąk u dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy

Niepokojące objawy w okresie wczesnodziecięcym: trudności w chwytaniu małych przedmiotów, brak chwytu „pęsetowego”, nie naśladowanie przez dziecko prostych gestów i zachowań osób dorosłych,  nie wchodzenie przez dziecko w tzw. zabawy tematyczne (np. zabawa w dom, lekarza itp.), nie używanie zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem, nie wskazywanie przedmiotów na słowne polecenie (np. pokaż misia, pokaż lalę itp.), brak reakcji dziecka na wołanie przez rodziców, nie wyciąganie rąk do osób dorosłych, kilkusekundowe objawy „zapatrzenia się”, nie zgłaszanie swoich potrzeb, nadmierna ruchliwość

Niepokojące objawy w okresie przedszkolnym: opóźnienie rozwoju mowy, niewyraźne wypowiadanie przez dziecko słów lub całkowicie zamazana artykulacja (zrozumiała jedynie dla najbliższych), echolalia (automatyczne powtarzanie zasłyszanych dźwięków, słów, zwrotów), ograniczone umiejętności zabawy, uporczywe wykonywanie pewnych czynności, przywiązanie do schematów zachowania.