W 1992 roku z inicjatywy grupy matek, które wychowywały niepełnosprawne dzieci, utworzona zostaje w  Chorzowie organizacja zrzeszająca rodziców, którym zależało na zapewnieniu swoim niepełnosprawnym intelektualnie pociechom odpowiednich warunków sprzyjających ich rozwojowi. Tak zaczyna się historia chorzowskiego koła PSOUU.

15 lutego 1993 roku – przy dużym zaangażowaniu władz miasta chorzowskie Stowarzyszenie otwiera pierwszą placówkę Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z Chorzowa oraz miast ościennych. Początkowo placówka świadczyła usługi rehabilitacyjne dla 35 dzieci, a jej pierwszym kierownikiem została pani Małgorzata Brzozowska.

Z czasem podopiecznych objętych opieką stowarzyszenia zaczęło przybywać, dlatego ważne stało się pozyskanie sponsorów, którzy pomogli by w doposażeniu istniejącego już ORW, wsparli działania zmierzające do otwarcia Warsztatu Terapii Zajęciowej, a przede wszystkim przyczyniliby się do stworzenia niepełnosprawnym dzieciom jak najlepszych warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i społecznej. Dzięki chorzowskim władzom, zaangażowanym w działalność ORW, czerwcowe obchody Dni Miasta 1994 roku połączono z dużą akcją charytatywną pod hasłem: „Otwórzmy przed nimi życie”. Dochód z akcji, podczas której licytowano różne przedmioty związane z jakimiś wspomnieniami, wsparł działalność chorzowskiego Koła PSOUU. Wśród licytowanych wówczas przedmiotów znalazły się m.in. pamiątki klubowe Ruchu Chorzów, okolicznościowy puchar z łuski armatniej darowany przez jednostkę wojskową w Chorzowie oraz wiele innych niezwykłych przedmiotów.