Zebranie rodziców

Dnia 7 lutego 2013r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów OREW. Pierwszą część stanowiły spotkania w grupach z terapeutami. Rodzice mogli dowiedzieć się aktualnych informacji o poziomie funkcjonowania ich dziecka oraz przedyskutować pojawiające się pytania i problemy.

W części drugiej rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu wykładowo- warsztatowym organizowanym przez psychologów i logopedów OREW
o tematyce :

Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka i znajdować w sobie źródła siły?

Podczas tej części spotkania zostały zaprezentowane postawy rodziców wobec dzieci. Poruszono problem akceptacji niepełnosprawności dziecka i znalezienia w sobie motywacji i siły do życia w obliczu choroby dziecka. Podkreślono, że narodziny niepełnosprawnego dziecka wpływają nie tylko na rodziców, ale na całą rodzinę. Wspomniano o roli rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego.

Zgromadzeni rodzice otrzymali materiały szkoleniowe, które zawierały listę instytucji, stowarzyszeń, stron internetowych i fundacji niosących pomoc i wsparcie rodzinom osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Podczas dyskusji, która wywiązała się w trakcie spotkania, rodzice podzielili się wypracowanymi przez siebie sposobami znajdowania w sobie siły, pozwalającej dobrze funkcjonować rodzinie z chorym dzieckiem.

Do sposobów tych możemy zaliczyć:

– znajdowanie tzw. „grup wsparcia”, czyli osób z podobnymi problemami, które dzielą się między sobą doświadczeniami i wymieniają poglądy i porady,

– wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,

– niezamykanie się w czterech ścianach, uczestnictwo w koncertach, wyjścia do kina i na zabawy,

– angażowanie rodziny w pomoc w opiece nad dzieckiem.

Rodziców, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu, a chcieliby zapoznać się z listą ośrodków, świadczących pomoc rodzinom mających niepełnosprawne dziecko prosimy o kontakt z Panią logopedą mgr Sylwią Pradelok- Świerc.

Napisane przez