UWAGA!

INFORMACJA DLA PACJENTÓW, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO PSONI koło w CHORZOWIE
Informujemy wszystkich rodziców/opiekunów, że pomimo czasowego zawieszenia działalności placówki – w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – istnieje możliwość kontaktu z naszymi nauczycielami, którzy codziennie w Ośrodku w godzinach 9.00 – 14.00 pełnią dyżury telefoniczne pod numerem telefonu 246 11 62.  Dla pacjentów ambulatoryjnych, do kontaktu z pionem medycznym dostępne są dwa numery telefonów : 501 310 446 oraz 786 815 977.  Można kontaktować się z nami również przez stronę Facebook OREW Chorzów.

Napisane przez

Logopeda