Samodzielni i skuteczni

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie, jako podmiot realizujący z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt pn. „Zwiększ swoją samodzielność”, po ocenie złożonych ofert w sposób określony w kryterium ocen dokonał następującego wyboru ofert:

 

 1. Prowadzenie zająć z masażu – Danuta Filak
 2. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii – Hanna Kamionka, Adam Wyleżoł, Włodzimierz Guja.
 3. Prowadzenie zajęć z logopedii – Krzysztof Bieniek.
 4. Prowadzenie zajęć z psychologiem – Joanna Wysocka.
 5. Prowadzenie zajęć z pedagogiem – Katarzyna Wańczura.
 6. Prowadzenie zajęć z terapii funkcjonalnej – Katarzyna Wańczura, Magdalena Strumińska.
 7. Prowadzenie zajęć z w formie relaksacji – Henryk Brom.
 8. Prowadzenie zajęć z  atreterapii – Magdalena Strumińska
 9. Prowadzenie zajęć z dogoterapii – Barbara Wojciechowska
 10. Przeprowadzenie konsultacji lekarskiej – dr n. med. Maria Szeliga – Cetnarska.
 11. Prowadzenie zająć dla rodziców/ opiekunów – mgr Jerzy Głogowski, mgr Joanna Wysocka.

Napisane przez

Logopeda