Rehabilitacja działa

Od maja w Ośrodku bez zmian odbywają się wszystkie zajęcia z zakresu rehabilitacji leczniczej. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, wizyta odbywa się według ogólnie obowiązujących zasad. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpiecznej wizyty:

1. Na wizytę przychodzimy z dzieckiem na wyznaczoną godzinę

2. W poczekalni może czekać tylko jeden opiekun

3. Po wejściu do Ośrodka zdezynfekuj ręce korzystając z podajnika oraz załóż maseczkę tak by zasłaniała nos i usta

4. Podczas rejestracji oraz w poczekalni zachowaj bezpieczny dystans 2 m.

5. W razie potrzeby kichnięcia zasłoń twarz chusteczką , a następnie ponownie zdezynfekuj dłonie

 

Dzieci z gorączką, katarem lub kaszlem nie są przyjmowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisane przez

Logopeda