„W życiu każdego człowieka istotną rolę odgrywa zdolność porozumiewania się językowego. Dzięki umiejętności posługiwania się językiem – percepcji i ekspresji  nadawania mowy – możemy wyrażać swoje uczucia, pragnienia, wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Komunikowanie się z otoczeniem, to z pewnością najważniejsza potrzeba psychiczna każdego człowieka. Obserwując swoich podopiecznych, każdego dnia widzę ile energii wkładają w to, by choć na chwilę zostać zauważonym, by choć na moment nawiązać z kimś kontakt. Niestety nie wszyscy moi podopieczni komunikują się za pomocą słów.  Nie znaczy to jednak, że Ci u których mowa czynna nie wykształciła się nie mają nam nic do przekazania. Stworzenie odpowiedniego do niepełnosprawności sposobu komunikowania się z otoczeniem nie zawsze jest proste, wymaga sporo cierpliwości, a nawet pomysłowości, jednak dając nie mówiącym dzieciom szansę na wyrażanie swoich potrzeb, pozwalamy im na kształtowanie własnej odrębności” –  Sylwia Pradelok-Świerc logopeda

Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a prawidłowy jej rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Dlatego tak ważne jest,  aby jak najwcześniej zacząć odpowiednią, dostosowaną do możliwości i potrzeb dziecka terapię.  Niemowlęta otaczamy opieką logopedyczną w przynależnym do naszej placówki Ośrodku Wczesnej Interwencji.  Na pomoc logopedów z OWI mogą liczyć dzieci: z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, mające problemy ze ssaniem, połykaniem, zasypiające z otwartą buzią, u których pojawiły się  trudności z odgryzaniem pokarmów a w następnej kolejności z żuciem, z nadwrażliwością czuciową twarzy i jamy ustnej.

Stosowane metody w terapii logopedycznej:

  • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (oparta na elementach metody Castillo Morales`a, masażu niemowlęcego)
  • Neuro-sensomotoryczna integracja odruchów twarzy wg dr S.Masgutowej
  • Stymulacja czuciowa jamy ustnej i twarzy w oparciu o metodę Domana/Delcato
  • Elementy metody werbo-tonalnej
  • Komunikacja alternatywna (Piktogramy, system obrazkowy PCS, system przegródkowy)
  • Rytmogesty, wspieranie wzorca fonologicznego gestem
  • Terapia behawioralna (elementy)
  • Terapia neurobiologiczna (elementy)
  • Elastyczny Terapeutyczny Taping

Prowadzone w OREW zajęcia logopedyczne mają na celu: korygowanie wad wymowy, pogłębianie oddechu (oddech przeponowy), wzmacnianie siły głosu, usprawnianie artykulatorów, rozwijanie wrażliwości słuchowej, usprawnianie słuchu fonemowego i fonetycznego, kształtowanie umiejętności komunikacji z otoczeniem (w przypadku dzieci, u których mowa czynna nie została wykształcona wprowadzenie komunikacji wspomagającej), regulację napięcia mięśniowego sfery orafacjalnej, poprawę funkcji pokarmowych (trening karmienia – połykanie, gryzienie, żucie).