Marzena – pedagog

mgr Marzena Walczak – pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi
  • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – certyfikat
  • Szkolenie z zakresu obsługi Platformy Badania Zmysłów
  • Kurs I stopnia EEG Biofeedback
  • Metoda Dobrego Startu