Realizacja brytyjskiego programu aktywizacji uczniów…

Od 2007 r. w chorzowskim OREW realizowany jest brytyjski program The Gateway Award. Ta aktywizująca metoda pracy, z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją intelektualną jest bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi jej twórca Robert Nixon. Najważniejszym celem, który przyświeca realizującym program pedagogom oraz rodzicom, jest integracja niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych ze społeczeństwem.

 Program kładzie silny nacisk na wyposażanie uczestników w przydatne w życiu umiejętności – umiejętność komunikowania się, podejmowania decyzji, dbania o własny wygląd, przygotowania prostego posiłku, wykonywanie codziennych prac w domu. Aby tak się stało dziecku niepełnosprawnemu trzeba stworzyć możliwości i warunki współdziałania, a także pozwolić mu na podejmowanie samodzielnych decyzji, bo inaczej nigdy nie stanie się ono autonomicznym dorosłym. Dlatego też biorąca udział w programie młodzież ma możliwość dokonywania wyboru i podejmowania decyzji dotyczących poszczególnych zadań i zainteresowań jakie wybrali.

Na opracowany przez Roberta Nixona z Wielkiej Brytanii program, składa się pięć sekcji: hobby, usługi, przygoda i wyzwanie, rekreacja fizyczna oraz styl życia. Każda z tych sekcji ma zachęcić uczestników do poszerzania swoich doświadczeń, wzrostu ich pewności siebie oraz poszerzania zakresu ich życiowych umiejętności. Program podzielny jest na 3 etapy trudności, po zakończeniu każdego z nich uczniowie otrzymują kolejno odznaki: brązową, srebrną i złotą.

W programie bierze obecnie udział 6 podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Chorzowie, którzy przy wsparciu  liderów (opiekunów programu na terenie placówki), gromadzą systematycznie materiały składające się na osobisty rejestr ich osiągnięć.

Napisane przez