Terapia SI jest metodą  stymulującą zmysły dziecka oraz usprawniającą: motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową. Nasi fizjoterapeuci przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminują lub ograniczają niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych, w przypadku dzieci z niedowrażliwościami sensorycznymi dostarczają natomiast silnych bodźców, tak by pobudzić receptory czucia głębokiego.

W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i doświadczenia zmysłowe. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie, swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała, a także  wiedzy o otoczeniu. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Kierowana jest ona do dzieci z trudnościami w uczeniu się, można stosować ją także w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej czy autyzmu.

Należy pamiętać, że z  problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną, wprost przeciwnie, te problemy będą „rosły” razem z nimi. Dlatego,  tak ważna jest wczesna interwencja, wspierająca system nerwowy dziecka tak, by mógł prawidłowo odbierać i interpretować informacje zmysłowe.

UWAGA obecnie nasi specjaliści prowadząc tylko elementy Terapii SI.