EEG Biofeedback  to medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. 

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów (w naszej placówce zajęcia prowadzą psycholog oraz pedagog specjalny po szkoleniu) pod nadzorem lekarza. Każdy trening jest monitorowany przez komputer i istnieje możliwość zbiorczego wydruku wyników.

Treningi EEG znajdują zastosowanie u osób:

  • z zaburzeniami uwagi, koncentracji,
  • z nadpobudliwością psychoruchową,
  • z problemami  szkolnymi (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia itp),
  • z autyzmem.